Balaton-monitoring

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: + 36 22 514 000

Projektinformációk

E menüpontban bemutatjuk a projektet, s tájékozódhat a beruházással kapcsolatos fontos információkról.

 
 
 
 

A projekt bemutatása

Nemzetközi kutatások támasztják alá, hogy a klímaváltozás a természetes élővilágra, biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország fokozottan érintett országnak tekinthető.

A Balaton – népszerű turisztikai célpontként és Közép-Európa legnagyobb sekély vízű tavaként – kiemelten a klímaváltozás hatásainak mérséklésére irányuló intézkedések fókuszába került. 

 

 

 

 

 

  

Balaton
(75 cm átlagvízállásra vonatkoztatva)

Hossza

északkelet-délnyugati irányban 78 km

Szélessége

5-12 km (a Tihanyi szorosban kb. 2 km)

Területe

588 km2

Átlagos mélysége

3.3 m (legmélyebb a Tihanyi-kútnál 11 m)

Teljes víztömege

2 milliárd m3

Teljes vízgyűjtő területe

5.775 km2

Zala folyó vízgyűjtő területe

2.622 km2

Sió-csatorna

Hossza

120,822 km

Vízgyűjtő területe

14.728 km2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Balaton vízfelületéhez viszonyítva kis vízgyűjtővel rendelkezik és sekély tó, ezért mind mennyiségi, mind minőségi és ökológiai vonatkozásban a környezeti, meteorológiai változásokkal szembeni nagyfokú érzékenység jellemzi, vízháztartása gyorsan és gyakran aggasztó módon reagál az időjárás változásaira, a vízhiányos időszakokra és a felmelegedést kísérő jelenségekre. A felgyorsuló éghajlatváltozás következtében az éghajlati hatások felerősödnek, egyre szélsőségesebb időjárás lesz a jellemző. Ezek a folyamatok alapvetően meghatározzák a Balaton térség és a tó vízrajzi állapotát a vízállástól a vízminőségen keresztül a tó komplex vízi élővilágának állapotáig.

A tó sérülékenységének és alkalmazkodóképességének jobb megértéséhez szükségszerű egy korszerű, átfogó megfigyelő rendszer kiépítése. A megfigyelő rendszer feladata a globális és regionális változások folyamatos követése.

Az első online Balatoni Információs Rendszer (EU LIFE projekt) 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer jelentős szerepet játszott a tó környezeti állapotát leíró adatok gyűjtésében. A projekt része volt három cölöp kihelyezése a keszthelyi-, szigligeti- és siófoki-medencékbe, meteorológiai és vízminőségi mérőegységekkel.

Az „Átfogó környezeti tájékoztató és megfigyelő rendszer a Balatonon” projekt keretében megvalósuló döntéstámogató monitoring rendszer a LIFE projekt irányvonalán halad tovább, ezáltal folytatva a Balaton tóközepi vízmennyiségi- és minőségi, valamint meteorológiai észlelések több mint egy évtizedes hagyományát. A döntéshozó szakemberek a komplex információk segítségével megalapozottabb terveket tudnak készíteni, döntéseket tudnak hozni.

Célkitűzések:
– A vizek mennyiségi és minőségi megfigyelését biztosító monitoring (VKI és hagyományos hálózat) rendszer fejlesztése.
– A Balaton és a részvízgyűjtő vízfolyásainak ökológiai és kémiai állapotértékelésére vonatkozó feltárt adathiányok csökkentése a biológiai elemek és a veszélyes anyagok területén.
– A Balaton és vízgyűjtőjét lefedő, meteorológiai elemekből álló adat-asszimiláló rendszer kiépítése nagyfelbontású tér- és időbeli rácsra, amelyek alapinformációt jelenthetnek minden további környezeti modellezéshez, számításhoz és döntéshez.
– Átfogó tájékoztatási- és döntéstámogató rendszer kiépítése több szervezeti egységhez tartozó alrendszerek összekapcsolásával, a döntéstámogatás elősegítésére.

Az átfogó döntéstámogató rendszer a sokrétű adatgyűjtés integrálásával információ előállítására törekszik a korábbi adatgyűjtéssel szemben.

A projektcélok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a kedvezményezett Konzorcium mellett a rendszer megalkotásában, fenntartásában partnerként külső szervezetek is részt vesznek, úgy, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ÖK Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Ennek értelmében a klímaváltozás regionális hatásait észlelni képes meteorológiai műszerek beszerzése mellett az ökológiai kutatások támogatására is sor kerül a projekt keretein belül.

Megvalósuló fejlesztések:

I. Vízmennyiségi és vízminőségi projektelem – Szigetüzemű kutatóállomások kiépítése, műszerezése, monitoring eszközök telepítése a Balaton parti sávjában. Üzemeltető, fenntartó a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A Balaton négy eltérő fizikai- kémiai- és ökológiai- paraméterekkel jellemezhető medencére tagolható. A projektelem célja a négy medencében (siófoki, balatonszemesi, szigligeti, keszthelyi medencék) szigetüzemű hidrometeorológiai és vízminőségi kutatóállomások létrehozása.

A mérőplatformokra vízminőségi és vízmennyiségi adatok észlelésére, gyűjtésére alkalmas műszerek kerülnek elhelyezésre (multi-paraméteres vízminőségi szonda, légköri kiülepedés mérő, vízszintregisztráló szonda).

A platformokon elhelyezett műszerek által mért adatok feldolgozását helyi adatgyűjtő és adattovábbító eszközök segítik.

A szigetüzemű állomásokra a hajózásirányításhoz szükséges berendezések is kerülnek, figyelembe véve, hogy a platformok a Balaton víziútjában létesített és üzemeltetett, a vízi közlekedés szempontjából különálló, potenciális veszélyforrást jelentő objektumnak tekinthetők.

A platformokra szabvány lapvízmérce, madárriasztó berendezés és vagyonvédelmi rendszer is telepítésre kerül. A rendszer energiaellátását akkumulátorral alátámasztott, napelemes tápellátó rendszer biztosítja majd.

A projekt keretében nem csupán mérőplatformokon valósul meg műszerek kihelyezése, a Balaton parti sávjában is elhelyezésre kerülnek eszközök, melyek egy közös információs rendszerbe integrálva szolgáltatnak adatokat. A Balaton felső szabályozási szintjének +120 cm-re történő növelésének következtében fokozott jelentőségűvé vált a megemelkedett talajvízszint változásának nyomon követése, melynek érdekében távjelzősített nyomásmérő szondák elhelyezése valósul meg, partmenti kútcsoportokban.

A vízrajzi adatok feldolgozásához laboratóriumi műszerek is beszerzésre kerülnek a projekt keretében (automata üzemű TOC + TN analizátor, fordított mikroszkóp, mobil konténeres monitoring állomás).

A köztájékoztatási célra szánt adatok vízrajzi információs táblákon lesznek megjelenítve, amelyek tervezetten Keszthely, Balatonfüred, Balatonalmádi, Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes és Fonyód területén kerülnek kihelyezésre.

 II. Ökológiai projektelem – laboratóriumi műszerek beszerzése az ÖK Balatoni Limnológiai Intézet kezelésében

A projektelem célja, hogy támogatást nyújtson a Víz Keretirányelv biológiai és kémiai minőségi elemeinek csoportjában az értékelő- és adatrendszerek fejlesztésére, a hiányos biológiai és kémiai minőségi elemek pótlására, valamint interkalibrációs eljárás elvégzésére.

A projektelem keretében különböző laboratóriumi műszerek kerülnek beszerzésre (asztali tömegspektrométer, algakoncentráció-mérő műszer (Fluorometer), halászgépek és tartozékaik, kvantitatív RT-PCR és mikrolemez olvasó, multiparaméteres vízminőség-mérő fotométer roncsolóval).

 

III. Meteorológiai projektelem – meteorológiai adatokat mérő műszerek beszerzése az Országos Meteorológiai Szolgálat fenntartásában

 

A projektelem célja, a klímaváltozás várható hatásit is figyelembe véve, a Balaton vízgazdálkodását, vízminőség védelmét támogató módszerek és modellek kifejlesztése. Olyan adatasszimilációs rendszer felépítése valósul meg a projekt keretében, mely az éghajlatváltozás következtében megváltozó, mindenkori időjárási körülményeket leíró meteorológiai paraméterekből előállított rendezett rácsponti adatállományt épít fel, lehetőséget nyújtva a Balaton vízháztartásában és vízminőségében várható változások modellezésére, segítséget nyújtva a tóval kapcsolatos döntések megalapozásához.

A balatoni meteorológiai alaprendszer megvalósításához számottevő szoftver- és hardverbeszerzésre van szükség (ceilométer, LIDAR, diszk alapú tároló rendszer).

A fent említett eszközökön felül a létesítendő platformokra is kerülnek szélsebességet, légnedvességet és léghőmérsékletet mérő meteorológiai műszerek.

 IV. Tájékoztató projektelem – Átfogó információs adatbázis üzemeltetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság által

A tájékoztató projektelem egy olyan sokrétű, átfogó adatbázis létrehozására irányul, mely képes a Balaton-régióból származó, a több forrásból érkező adatok megbízható és biztonságos begyűjtésére, tárolására, valamint az információkhoz való hozzáférés biztosítására.

Projektelem eredményeként kiterjedt adatbázis és erre épülve hatékony tájékoztatási rendszer jön létre, amely rendkívül fontos adatokat szolgáltat a Balaton fizikai, minőségi, meteorológia és ökológiai állapotáról. Az adatbázis és a tájékoztatási rendszer szolgálja a kutatást, a vízvédelmet célzó intézkedések kidolgozását, és ugyanakkor jelentős mértékben hozzájárul a régióban lakók és az ide látogatók hiteles tájékoztatásához a tó állapotáról.

Az információk digitális tájékoztató táblákon, mobil alkalmazásokon és nyilvános honlapon keresztül lesznek megtekinthetők az érdeklődők számára.

Az adatközpontból a rendszer részét képező köztájékoztatási eszközökön a tervek szerint a következő, folyamatosan megújuló információk kerülhetnek majd megjelenítésre:

– léghőmérséklet
– vízhőmérséklet
vízállás
– szélerőség és irány
viharjelzési fokozatok
– szöveges tömör leírás a Balaton vízminőségi és ökológiai állapotáról. 

Megvalósítás résztvevői

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/225-44-00

www.ovf.hu

Konzorciumi partner

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefon: 22/315-370

www.kdtvizig.hu

PR és tájékoztatási feladatok

Önkormányzat- és Intézményellátó Kft.

1064 Budapest, Podmaniczky u. 57., 2. em. 14.

Telefon: 20/576-7818

E-mail: info.okime@gmail.com

Kivitelezés

VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft.

7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6.

Telefon: 20/373-3150

www.vikiv.hu

Műszaki ellenőr

VIZITERV Environ Kft.

4400 Nyíregyháza, Székchenyi u. 15. 3. em.

Telefon: 42/500-521

www.environ.hu

2019.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support